English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  SOLO HR CONSULTING

Solo Human Resources Consulting предоставя отраслово-фокусирани консултантски и одиторски услуги в областта на човешките ресурси за публични и частни клиенти чрез професионални международни методики, съчетани с уникалния опит на регионално и национално ниво.

Solo Polygraph е създадена за да подпомага държавата и бизнеса в подбора и проверката на персонал и в борбата с корупцията и негативни престъпни действия.

Нашата мисия

В Solo Human Resources Consulting вярваме, че успехът на всяка визия, марка или услуга се гради от много хора, работещи в името на една кауза. Нашата цел е откриването, привличането, мотивирането и задържането на истинския талант, който е богатството на всяка организация. Ние  предлагаме само най-добрите решения на вашите нужди в областта на човешките ресурси, независимо от времето или усилията, вложени в тях. Ние вярваме, че успехът на нашите клиенти е мярка и за нашия успех.

Защо да изберете нас
 • Защото предлагаме подбиране на персонал “по мярка”, според Вашите критерии с нашите методи, за да решим заедно Вашите проблеми.
 • Ние правим анализ на средата, проучваме индивидуалните Ви нужди и ги хармонизираме с целите на Вашата фирма
 • Ангажираме се с оповестяването и привличането на квалифицирани кадри в подбора
 • Ние задълбочено опознаваме професионалния опит на кандидатите
 • Интервюто, което провеждаме в няколко етапа, е съобразено с изискванията и особеностите на длъжността
 • Кандидатите от окончателната извадка класираме по метода на взаимно - компенсиращи се фактори, претеглени съобразно Вашите изисквания
 • Използваме специализирани методики съобразно заявената длъжност. Изучаваме нивото на професионална компетентност по метода на независимите експертни мнения
 • Предоставяме препоръка за предпочитанията, очакванията и мотивацията на кандидата, което подпомага Вашата преценка за индивидуалните особености на личността, за мотивационната матрица, за конкретните подходи с решаващо значение за постигане на сигурност в бъдещите трудови ангажименти
 • Предоставяме препоръка за личностните и психологически качества на кандидата, формирани на база проведено психологическо изследване чрез най-модерните психологически тестове
 • Разполагаме с широка мрежа от високо квалифицирани кадри, основана на доверие в нашите възможности и професионализъм
Прилагаме безкомпромисно етични бизнес принципи при привличането и оценяването на кандидатите

Спазваме пълна дискретност през целия процес на директно търсене

Търсене чрез професионална мрежа

Търсенето чрез широката ни професионална мрежа е често прилагана услуга за различни длъжности на средно управленско ниво. Доверявайки се на задълбочените ни познания за пазара, много от нашите клиенти избраха тази услуга и спечелиха:
 • Ефективен достъп до голям брой професионалисти с доказан опит без провеждането на рекламна кампания
 • Надеждно и спестяващо разходи обслужване на един стагниран трудов пазар
 • По-кратка процедура на търсене, която е резултат от познаването на ключови професионалисти на местния пазар
 • Надежден и професионален подход на нашите консултанти при определянето на добрата комбинация от знания, умения и личностни качества на предложените кандидати

Подбор чрез рекламна кампания

Добре планираната рекламна кампания и внимателно съставеното послание, съчетани с нашата репутация на надеждни и опитни консултанти, осигуриха успешното приключване на много и разнородни проекти за набиране и подбор на персонал за наши клиенти. Набирането и подборът чрез рекламна кампания е много ефективен подход, когато се прилага от Solo Human Resources Consulting. Той съчетава широко разпространения подбор чрез реклама и търсенето чрез нашата широка мрежа от професионални контакти, което гарантира достъпа до най-подходящите кандидати за всяка длъжност.

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014